muraglia

写信给我

(星号选项 * 必须填)

已阅并同意本网站的将个人信息进行处理 * -(根据2003年第196号法令第13条以及欧盟第2016/679规定)同意,请输入 ok

请注意发送后会进入到完全为意大利文的网页

朱莎

手机号码:(+39) 334-7156315

☎ 中文(+86) 183-1147 6299

E-mail 地址: info@cinaliano.it

私人邮箱: zhushaserena@gmail.com

微信: zhushaserena

Skype 昵称: serenazhusha

QQ 号码: 840684334 - 昵称: ninolaowai

E-mail 地址: info@cinaliano.it

Facebook: Sha ZHU